Månad: december 2019

 

Samerna i Norrland

I Sverige lever samer, en ursprungsbefolkning (människor som härrör från de som bodde i specifika områden sedan innan de platserna invaderades/koloniserades och bland annat gjordes till stater) som idag har en folkmängd på mellan 20-35.000. I och med att man inte vet hur många människor som själva ser sig som samer (och det naturligtvis inte går att kartlägga hur människor identifierar sig) så är det svårt att veta exakt hur många samer som lever i Sverige idag.

De allra flesta bor i de norra delarna men samer finns i hela landet.

Området (delar av Finland, Ryssland, Norge och Sverige) Sápmi (eller Sameland) är den geografiska plats där samerna har levt sedan tusentals år tillbaka (exakta siffror råder det delade meningar om) men området är inte bara mark utan inrymmer även historia, kultur och det samiska språket.

Det finns modern forskning som pekar på att samerna är den äldsta idag levande folkgruppen på jorden.

Historia fram till idag

Exakt hur, när och var samerna härstammar från forskar man fortfarande på, men man vet i alla fall att ganska kort efter att inlandsisen smälte (cirka 10.000 år sedan) befolkades norra Sverige (och hela Sápmi) av människor som förmodligen är de som senare blev samer. Förmodligen skedde utvecklingen under några tusen år och folk från andra delar av världen tillkom också.

De första samerna, både kvinnor och män, bosatte sig där det gick att finna mat – de jagade, fiskade och samlade. De var icke bofasta, alltså nomader, eller delvis icke bofasta fram till för ungefär hundra år sedan – när det inte gick att finna mer mat flyttade de på sig.

Samerna delade senare (1500-tal) in sina samhällen i så kallade sijdor. Varje sijda beboddes av cirka tio familjer som tillsammans jagade inom sitt område, hjälpte varandra och levde som i en by.

Under medeltiden invaderades Sápmi på olika sätt av de omliggande staterna och under många hundra år bråkade man om vem området tillhörde och under 1600-talet ville kyrkan göra samerna kristna och den svenska kungen ville göra området svenskt genom att kräva skatt av dem. Konflikterna om vilket land som ägde området fortsatte och att beskatta samerna var statens försök att hävda sin rätt över Sápmi. Trots dessa försök lyckades man inte med det man ville, så man utlovade bland annat skattefrihet för bönder om de flyttade dit – först då skulle man kunna hävda sin rätt till området. Samerna fick vara kvar då de ansågs vara viktiga skattebetalare och deras renskötsel var en nyttig verksamhet men under den senare halvan av 1700-talet förlorade samerna mer och mer mark och tvister med bönderna.

Samerna har, likt all ursprungsbefolkning, fått utstå fruktansvärda övergrepp på det som tillhör dem, deras kultur och historia och många samer kämpar än idag för samernas rättigheter.

Sametinget i Sverige är en statlig myndighet och en organisation som har uppgiften att främja samernas kultur och tradition. Sametinget har av folket valda ledamöter och syftet är att belysa viktiga frågor och verka för samernas intressen som minoritet i samhället.

Den så kallade rennäringslagen (1971) innebär att renskötsel i Sverige enbart får bedrivas av en same som måste vara medlem i en sameby (en typ av ekonomisk förening som utövar renskötsel på ett visst område).